14Aralık

İkinci El Araç Satışlarında Yeni Dönem

1 Mayıs 2010 tarihi itibariyle ikinci el araç satışlarında yeni bir dönem başladı. Daha önce 2 aşamada yapılan araç satışları artık tek bir işlemle yapılacak.

1 Mayıs’tan önce, alıcı ve satıcı noterde araç satış işlemlerini resmileştiriyordu. Sonrasında 1 ay içinde alıcı, yeni aracı için trafik sigortasını hazırlayıp bulunduğu yerdeki emniyet birimine ruhsat işlemleri için başvuruyordu.

Yapılan değişiklikle ruhsat işlemleri de noterlerce yapılacak. Bu durumdan birileri karlı çıktı, birileri de zararlı çıktı.

Karlı çıkanlar noterler. Zararlı çıkanlar ise, iş takipçileri.

Araç satış işlemlerinin tam olarak nasıl yapılacağı ayrıntılı şekilde yazının devamında.

1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren noterlerce satış veya devri yapılacak araçlar için vergi dairelerinden alınmış “İlişik Kesme Belgesi” ise istenilmeyecek. Aracın vergi ve trafik cezası gibi borçları olup olmadığı satış sırasında noterce bilgisayar üzerinden sorgulanacak. Bilgisayar sorgulamasında aracın borç kaydının görülmesi halinde satış işlemi yapılmayarak ilgililer vergi dairesine yönlendirilecek.

Yine satış veya devri yapılacak aracın trafik tescil kayıtlarında satış veya devri kısıtlayıcı herhangi bir kayıt (haciz, rehin, ihtiyati tedbir) bulunup bulunmadığı noterce Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayar kayıtları üzerinden sorgulanacak. Mevcut uygulamada böyle bir sorgulama yapılamadığından, noterde aracı satın alan kişiler adlarına tescil için trafik tescil kuruluşuna geldiklerinde, araç kayıtlarında haciz, ihtiyati tedbir gibi şerhler çıkabiliyor ve mağdur olabiliyorlardı. Yeni uygulama ile bu tür mağduriyetler ortadan kaldırılmış olacak.

Satış veya devir işlemi tamamlandığında, noter tarafından aracın alıcısı adına bir ay süreyle geçerli “Tescile İlişkin Geçici Belge” düzenlenecek. Satış veya devir işlemlerinde 20 TL ücret ile araç tescil belgesi ücreti 46 TL ve gerekiyorsa Motorlu Araç Trafik Belgesi ücreti 62 TL dışında, noterce herhangi bir harç ve damga vergisi ile posta ücreti alınmayacak.

Satış veya devir işlemi tamamlandığında, noter tarafından trafik tescil kuruluşlarına elektronik sistemle bildirim yapılacak. Bu bildirim üzerine araç sahibinin müracaatı olmaksızın, araç tescil belgesi noterin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca düzenlenecek.

Aracı satın alan kişi veya kanuni vekilinin, araç tescil belgesini düzenleyen trafik tescil kuruluşuna satış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmesi halinde araç tescil belgesi elden teslim alınabilecek. Trafik tescil kuruluşlarında da herhangi bir ücret ödenmeyecek.

TESCİL BELGESİ ALMAYAN KİŞİLERE 130 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK
Araç tescil belgelerini 15 gün içerisinde elden teslim almamaları halinde gönderi ücreti kendileri tarafından ödenmek kaydıyla posta (APS) yoluyla ikamet adreslerine gönderilecek. Gerçek kişiler için araç sahibinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi’nde belirtilen yerleşim yeri adresine, tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, tüzük veya diğer resmi kayıt belgelerinde belirtilen adreslerine gönderilecek.

Belgeler, araç sahibi ile aynı adreste yaşayan eşi, reşit çocukları, babası veya annesine teslim edilecek. Bu kişilerden hiç birinin adreste bulunmaması halinde PTT görevlisince kapıya not bırakılarak bir sonraki gün tekrar gidilecek. Yine adreste kimse bulunamamış ise belgeler 10 gün süreyle ilgili PTT şubesinde bekletilecek.

10 gün içerisinde buradan da teslim alınmaması halinde belgeler ilgili trafik tescil kuruluşuna PTT tarafından iade edilecek, araç sahibi veya vekili tarafından buradan elden teslim alınabilecek. Araç tescil belgesinin postada gecikmesi veya kaybolması gibi durumlarda vatandaşların herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecek ve bu nedenle bir ceza da uygulanmayacak.

Belgelerin teslim aşaması PTT Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında oluşturulan bir bilgisayar programıyla takip edilerek ilgilisine ulaşıp ulaşmadığı ile ne zaman teslim edildiği izlenecek. Belgenin kaybolduğunun araç satın alan vatandaşlar tarafından ilgili trafik tescil kuruluşuna bildirilmesi ve kayıtlardan da bu durumun doğruluğunun anlaşılması halinde ücret alınmaksızın yeni bir belge düzenlenerek vatandaşlara teslim edilecek.

Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satılan araçların alıcıları tarafından bir ay içresinde müracaat edilip adlarına tescil belgesi almamaları halinde ilgili trafik tescil kuruluşunca adlarına resen tescil işlemi yapılacak.

Ayrıca, bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almayan kişilere 130 TL idari para cezası uygulanacak ve bu araçlar alıcıları adına tescil belgesi çıkarılıncaya kadar trafikten men edilecek.

Bu yazıyla ilgili arananlar:

 Yazının Etiketleri  
  1. Yorum yapılmammış.

  1. Geri bildirim yok.

Yorum yapın