02Temmuz

TKDK Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Birinci Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlarla ilgili 01.07.2011 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıktı.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANININ KAPSAMI NEDİR?

Birinci Başvuru Çağrı ilanı kapsamında dağıtılacak destek miktarları belirlenirken yatırım süresi en fazla 30 (otuz) gün olacak olan başvurular kabul edilip değerlendirmeye alınacaktır.

Değerlendirme sonucunda destek verilmesi kesinleen yatırımlar ile ilgili sözlemeler 2011 yılı Ekim ayının son haftası imzalanacaktır. Sözleşme imzalanan yatırımlar ile ilgili Ödeme Talep Paketlerinin Kuruma en geç 2011 yılı Kasım ayının son haftası teslim edilmesi gerekmektedir.

Uygulama süresi 30 (otuz) günden fazla olacak olan başvurular,  ikinci Başvuru Çağrı dönemi kapsamında kabul edilecektir.  İkinci Başvuru Çağrı Dönemi bütçesi ve başvuru kabul tarihleri ayrıca ilan edilecektir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ


Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, iletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

  • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 2: Tarım=çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).
  • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek  “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçeklemiyatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

PROGRAMIN BÜTÇESİ

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” (39.306.667 Avro), “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” (27.514.667 Avro), “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” (24.566.666 Avro) öncelik eksenlerinde toplam bütçesi (AB+TC katkısıyla) 91.388.000 Avro’dur.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

ĐL KOORDĐNATÖRLÜKLERĐ ADRES VE TELEFON NUMARALARI

 

AFYONKARAHĐSAR

Karaman Mah. Tuğgeneral Halit Çakır Cad. Karaman Đ Merkezi, A Blok No:9

(Valilik Arkası)

Tel: 0272 214 10 88  Faks: 0272 214 15 37

AMASYA

Hacı Đlyas Mh. Yeniyol Cad. Sağıroğlu Đ Merkezi No:128,  Kat:5

Tel: 0358 212 59 44  Faks: 0358 212 08 32

BALIKESĐR

Dumlupınar Mah. Anafartalar cad. 1. Özel Đdare Đhanı Kat:5,  No:38

Tel: 0266 245 58 61  Faks: 0266 245 39 72

ÇORUM

Bahçelievler Mah.Bahçelievler 3. Sok. No:6

Tel: 0364 223 00 27  Faks: 0364 223 00 28

DĐYARBAKIR

7anlıurfa Yolu 1.Km.Gündoğan Plaza Kat:2 No: 7, Kayapınar

Tel: 0412 252 12 89 Faks: 0412 252 12 90

HATAY

Haraparası Mah. Hacılar Cad. Bayır Đhanı A Blok, No:1=2=3, Antakya

Tel: 0326 225 12 23  Faks: 0326 225 12 32

ISPARTA

Eğirdir yolu üzeri Đl Özel Đdaresi Yerlekesi

Tel: 0246 224 38 00  Faks: 0246 224 38 01

KAHRAMANMARA‑

Egemenlik Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No:4

Tel: 0344 235 12 60  Faks: 0344 235 12 70

KARS

Ortakapı mah.Faikbey Cad. No:14

Tel: 0474 212 40 51 Tel: 0474 212 21 97

KONYA

Feritpaa mah. Kule cad. Kule Plaza Đ Merkezi Kat:16 No:23=24, Selçuklu

Tel: 0332 233 92 93   Faks: 0332 233 93 94

MALATYA

Cevherizade Mah. Milli Egemenlik Cad. No:57

Tel: 0422 323 38 01=02    Faks: 0422 323 38 18

SAMSUN

Güzelyalı Mah. 3004. Sok.No:7 Atakum

Tel: 0362 439 30 76=77   Faks:0362 439 30 81

SĐVAS

Mevlana Mah. Yahya Yerlikaya Sok. No: 21

Tel: 0346 222 04 27  Faks: 0346 222 04 51

‑ANLIURFA

Esentepe Mah. Necmettin Cevheri Cad. No:9

Tel: 0414 314 15 39   Faks: 0 414 314 15 38

TOKAT

Yeilirmak Mah., Çeçenistan Cad. No:7 Cangözler Đ Merkezi

Tel: 0356 213 06 32   Faks: 0 356 213 06 31

TRABZON

Fatih Mah. Hacı Ziya Habiboğlu Cad. No:29

Tel: 0462 225 03 85   Faks: 0462 230 09 96

YOZGAT

Aağı Nohutlu Mah.Mevlana Cad.No.3

Tel. 0354 217 28 35  Faks: 0354 212 39 16

Bu yazıyla ilgili arananlar:

 Yazının Etiketleri  
  1. Ipard ile ilgili dökümanı ve diğerlerini TKDK’nın kendi web sitesinde bulabilirsiniz.

  1. Geri bildirim yok.

Yorum yapın